Tactische Syllabus voor de GroepsCommandant

Uit Tangodown.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze gids behandelt dezelfde onderwerpen als de Tactische Syllabus voor soldaten, maar dan vanuit het oogpunt van de GroepsCommandant. Ook komen hier zaken aan bod die van belang zijn voor de Vuurteamleiders.

Groepen en uitrusting

Het indelen en uitrusten van de infanteriegroep

Het eerste wat je in overweging moet nemen bij het indelen van de groep is de beschikbare mankracht.


6-8 personen: Deel de vuurteams gelijk in. Neem het bevel van Alpha zelf op je.

9+ personen: Deel de vuurteams gelijk in. Stel zowel een vuurteamleider voor Alpha als Bravo aan. Denk eraan dat hoe groter de vuurteams, hoe moeilijker het manoeuvreren zal gaan.

Groepen van meer dan 11 spelers zijn te groot. Vanaf 12 mensen zal de PC de twee groepen indelen.

Een vastgestelde loopvolgorde werkt meestal het makkelijkst voor de groep. Schrijf die voor jezelf neer, bijvoorbeeld op een AMCAS blad [1]:

De GC en VTL gebruiken een rifle met een GL. Neem als de GC of VTL behalve HE ook rookgranaten mee. Soms kan het handig zijn een rode rookgranaat af te vuren als doelindicatie. Neem ook tracer rounds mee. Hiermee kan je makkelijk doelen aanduiden tijdens een contact.


Zorg ervoor dat elk vuurteam een AT man heeft. Deze rust je het beste uit met een AT4 of SMAW. Javelins en andere zware AT wapens zijn te zwaar om gebruikt te worden door een infanteriegroep, want door hun gewicht beperken ze drastisch de loopafstand van de drager. Door de grote raket nemen ze ook heel wat inventory-ruimte op.


Het maximumgewicht voor een infanterist is 34 kg in ACE. Zit je boven dat gewicht, dan wordt de loop en sprint-capaciteit drastisch verminderd. Het is de taak van de Vuurteamleider(s) om de uitrusting en het gewicht van alle groepsleden te controleren.

In een vuursteungroep

De vuursteun groep dient in de eerste plaats om vuursteun over langere afstanden te geven. Pas het materiaal daar dus ook op aan. Machinegeweren met 7.62 munitie zijn hiervoor geschikt, maar de munitie is heel zwaar en je moet mogelijk per MG ook een drager van munitie voorzien.


In missies waar vijandelijke pantservoertuigen worden verwacht is het ook de taak van de vuursteungroep om deze uit te schakelen. Breng dan dus zware AT (zoals de Javelin) mee. Denk erom dat Javelin-raketten erg zwaar zijn in gewicht, en houdt dus rekening met de verdeling van het gewicht binnen je groep.


In sommige gevallen kan je gevraagd worden een meer permanente vuurbasis op te zetten. Gebruik de M2, granaatlanceerders en mortieren naar eigen inzicht. Bedenk wel dat elk onderdeel van zo’n static weapon erg zwaar weegt, en dat bij verplaatsing te voet een groepslid slechts één onderdeel zal kunnen dragen.


In een gemechaniseerde infanteriegroep

Een gemechaniseerde infanteriegroep heeft minstens 8 leden. Deel twee vuurteams in van 3 leden per team, en neem zelf de rol van VTL Alpha op je. Stel een vaste driver en gunner aan. Zij staan direct onder jouw bevel (en zijn dus geen Platoon asset in een aparte groep).


Verdeling van de taken en chain of command

Om de opvolging van bevelen te garanderen stel je vooraf een chain of command in. De GC is de IC (In Command), VTL Alpha 2IC (2nd In Command), VTL Bravo is 3IC (3rd In Command). Indien de GC zelf VTL Alpha is dan is VTL Bravo automatisch de 2IC. In het geval dat een van deze mensen buiten gevecht gesteld wordt, neemt de volgende in de rij het over.

Het basisprincipe is dat de groepscommandant beveelt, en dat de vuurteamleiders controleren of deze bevelen worden uitgevoerd. Daarnaast voeren de VTL ook een aantal taken onafhankelijk uit (meer info over deze taken staan verder in dit document). De VTL's micro-managen hun vuurteam enkel in die mate dat het invulling geeft aan de bevelen van de GC.

 • De GC geeft het bevel "Vorm 360° beveiliging, Alpha dekt oost, Bravo west."
De groepsleden vormen de cirkel.
De VTL controleren of Noord en Zuid elkaar overlappen en sturen bij waar nodig.
 • De GC beveelt "In sprongen naar voor. Bravo gaan"
Leden van Bravo maken de eerste sprong.
De VTL is wel verantwoordelijk voor het bevel/melding "Neer"

Bij een groepsaanval of uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vuurteams gesplitst worden. Alleen in dat geval neemt de VTL meer eigen initiatief.


Bevelen geven

Als leidinggevende is het belangrijk dat je bevelen duidelijk zijn. Hou je aan de volgende stelregels:

 • Luid: zorg ervoor dat je bevelen verstaanbaar zijn, zelfs tijdens vuurgevechten
 • Duidelijk: Verzorg je uitspraak, dit komt de verstaanbaarheid ten goede.
 • Een bevel: Zorg dat je bevel ook het formaat van bevel heeft. Maak geen suggesties, of vraag niet aan een team of ze iets willen doen. Jij bent de leidinggevende, jij geeft de bevelen. Laat overbodig commentaar vallen en zeg alleen de essentie van je boodschap.
 • Pauzes: Zorg ervoor dat je bevel geen spraakwaterval is. Leg af en toe een korte pauze om de verstaanbaarheid te vergroten (zeker over de ACRE radio)


Verplaatsing in groep

Verplaatsingsbevel

Een duidelijk verplaatsingsbevel omvat de volgende onderdelen:

 1. Element: begin je bevel met het aanduiden van wie precies gaat bewegen. Dit kan “Groep”, “Vuurteam Alpha”, “Vuurteam Bravo” zijn met formaties, tot zelfs buddyteams of individuele groepsleden (maar dan zonder formatie).
 2. Formatie: Geef duidelijk aan welke formatie je wilt
 3. Looprichting: Om een formatie makkelijk aan te houden hebben de groepsleden een eenduidige richting nodig. Gebruik het compas “Noord” “Zuid-West” “Zuid-zuidwest” voor maximale duidelijkheid.
 4. Snelheid: Als de groepsleden met verschillende snelheden lopen heft de formatie zich als snel op. Gebruik “Looppas” “Wandelpas” of in gevallen van contact “Sprint”. Duid indien nodig ook de weapons-stance aan (deze heeft ook invloed op de loopsnelheid). Let er ook op dat niemand nog gebukt rondloopt. Geef in geval van verplaatsing met voertuigen de snelheid aan met “volledige snelheid” (e speed), "normale snelheid" (w speed) en “halve snelheid (q speed). (de toetsaanduidingen zijn voor ArmA)

Het kiezen van de formatie

Als GroepsCommandant is het belangrijk de juiste formatie voor de juiste situatie te kiezen. Elke formatie heeft zijn voor- en nadelen, en deze op voorhand kennen is een voordeel.

Column/colonne

De colonne is een formatie die het makkelijk maakt om de groep snel te verplaatsen. Elk groepslid kent zijn plaats en moet gewoon de man voor hem volgen. De colonne wordt echter zwaar benadeeld doordat er slechts 1 persoon voorop loopt, en bij contact front het dekkingsvuur dus maar traag op gang komt. Gebruik de column bij het bewegen door dunne straten, door dunne stroken bos, bij het volgen van hekjes, hagen en muren in het open veld en het volgen van rivierbeddingen.

Staggered column

De staggered column is een multi-functionele formatie. Net als in de gewone colonne is het makkelijk om deze formatie aan te houden (doordat groepsleden de man voor zich kunnen zien). Daarom is deze formatie ook uiterste geschikt voor verplaatsing. Bovendien is er een evenrediger verdeling van de vuurkracht: zowel Front als Rear hebben 2 groepsleden die bij contact dekkingsvuur kunnen geven, en bij contact Links of Rechts hoeft het volledige vuurteam zich maar te draaien en dekkingsvuur te geven terwijl het andere team de linie vormt. Gebruik deze formatie bij het verplaatsen door open veld, bossen, langs wegen (friendly voertuigen kunnen dan gewoon op de weg erbij rijden), en langs wegen in stedelijk gebied wanneer de groep niet in contact is.

Arrowhead

De arrowhead combineert vuurkracht naar voren met een formatie die makkelijk aan te houden is. Daarnaast kan ze ook min of meer efficiënt optreden bij een contact langs de flanken. Gebruik deze formatie bij het benaderen van vijandelijke doelwitten.

Linie

(ook: lijn, line, extended line, baseline, vuurlinie) Deze formatie bied maximale vuurkracht naar voren, maar is uiterste moeilijk om aan te houden en dus ongeschikt voor verplaatsingen. Bij contact dient de groep automatisch deze formatie richting de vijand te vormen. Ze is wel geschikt als startpunt voor fire and manoeuvre. Gebruik deze formatie enkel bij vuurgevechten.

CQB colonne

Deze formatie bied maximale dekking van alle hoeken bij het verplaatsen door straten. Als er slechts gebouwen langs een kant van de weg staan, zet dan ook de hele groep in colonne langs die kant. Als er gebouwen langs beide kanten van de straat zijn gebruik je een CQB colonne (per vuurteam dus) langs elke kant van de straat. Omdat de groepsleden dicht opeen zitten zijn ze kwetsbaarder voor raket- en granaatvuur. Gebruik deze formatie enkel als je in contact bent. Voor gewone verplaatsing door een dorp of stad gebruik je een staggered column (die dan ook weer vlot tot een dubble CQB colonne gevormd kan worden).


Tijdens het verplaatsen

 1. Als je als GC geen VTL bent, neem dan een logische positie in de formatie in.
 2. Houd in de gaten dat je groep de richting, formatie, waarnemingssectoren en loopsnelheid in acht neemt en corrigeer waar nodig. Ook VTLs letten hierop.
 3. Bij het halthouden zorgt de 2IC voor de juiste positie
  • Kort halthouden: Beveel een duidelijk halt en zorg ervoor dat iedereen gebukt is.
  • Langer halthouden: De groepsleden zoeken betere dekking op en nemen een liggende positie aan.
  • Bij nog langer halthouden beveel je een 360° beveiliging. Je 2IC organiseert dit.


Voertuigen en Voertuigdrills

Instijgen

 1. Doe een reorg.
 2. Voertuig/heli stopt/landt op aangegeven locatie (Kan met rooksignaal of kaart-coördinaat worden aangegeven).
 3. Beveel een 360° rond het voertuig indien direct vertrek niet mogelijk is.
 4. Geef het bevel tot instijgen. Stijg zelf als laatste in en geef het signaal “allemaal ingestegen” aan de chauffeur/piloot.


Uitstijgen

Zonder contact / helilanding met contact

 1. Duid voor het landen waarnemingssectoren aan. Alpha bijvoorbeeld front links midden van het voertuig, en Bravo front rechts midden.
 2. Eenmaal de chauffeur/piloot het signaal geeft dat het veilig is uit te stijgen, geef je het bevel “Uitstijgen”. De 2IC zorgt voor de 360°, op ongeveer 10m afstand van het voertuig, of waar er dekking is.
 3. Geef de chauffeur/piloot het signaal tot vertrek.

Onder contact in grondvoertuigen

 1. Geef in het begin alle groepsleden een nummer: Alpha 1 (kan je zelf zijn, maar kan ook 2IC zijn), Alpha 2, Alpha 3 en Alpha 4, idem voor Bravo. Geef ook aan of je wil dat de Chauffeur en/of gunner moeten uitstijgen (dit is vooral van toepassing bij het verplaatsen in lichte voertuigen zoals HMMWVs.
 2. Geef bij contact het bevel tot stoppen of doorrijden. Zorg er bij stoppen voor dat de voertuigen in linie stoppen. Geef bij doorrijden het bevel tot waar ze precies moeten doorrijden. Dit kan de vijandelijke positie zelf zijn (dan werk je agressief met IFVs) of een plaats met betere dekking voor de infanterie.
 3. Geef het bevel tot uitstijgen links, rechts of centraal van het voertuig. De 2IC telt af: Alpha 2, Alpha 3 .... Bravo 4. Dit dient om makkelijker een lijn te vormen.
 4. Geef een verplaatsingsbevel aan het voertuig. Breng het op een plaats vanwaar het vanuit relatieve veiligheid toch vuursteun kan bieden (als de chauffeur en gunner niet zijn uitstegen).
 5. Voer de contactdrill verder uit.


Het contact

Gevechtsbevelen geven

Tijdens vuurgevechten kan het zijn dat je bevelen moet geven. Gebruik voor de snelheid en de duidelijkheid het volgende formaat.

 1. Element: geef duidelijk aan wie het bevel gaat uitvoeren: De groep, een vuurteam, een buddyteam...
 2. Doel: Geef met RAD duidelijk aan waarop het bevel slaat.
 3. Taak: Beschrijf duidelijk wat je wilt dat er gebeurt.
 4. Route: waar relevant, geef een route op langs waar het element zich zal verplaatsen.


Vijand gezien

Bij vijand gezien houdt de groep in principe halt. Ga naar de persoon die de vijand gezien heeft en vraag hem een duidelijk beschrijving te geven van wat hij heeft gezien. Op basis daarvan kan je je plannen opstellen: Aanvallen, Terugtrekken, er omheen lopen..


Contact

Eerste fase: Reactie van groep

In principe voert de groep bij contact de eerste reactie drills automatisch uit. Als ze echter niet op lijn komen of dekkingsvuur geven, geef dan in elk geval de bevelen: “Op linie komen front”, “Dekkingsvuur geven”.

Geef onmiddellijk een contactrapport op het PltNet. Indien nodig kan dit beperkt worden tot: “1.1, Contact, Wacht, Uit” en geef je later, als je op een veiligere positie bent en niet midden in het vuurgevecht zit een vollediger contactrapport (met grid, de PC weet niet wat jij ziet).


Tweede fase: Manoeuvres

Als eenmaal je groep op linie gekomen is en er dekkingsvuur wordt gegeven moet je de volgende overweging maken: is de positie waar de linie zich nu bevind geschikt om het vuurgevecht met het contact te winnen? Verschillende factoren spelen hierin een rol: is er harde cover voor het hele team? Heb ik zicht op de omgeving? Ben ik ver verwijderd van het Peloton? Wordt de groep blootgesteld aan fixed MG vuur (of andere statics?)

Als je de positie niet geschikt acht, dan manoeuvreer je de groep naar een betere positie. Hierbij is het principe van Fire and Manoeuvre van groot belang: De vijand mag de kans niet krijgen om schoten naar je team te vuren terwijl het manoeuvrerende element zich verplaatst.

In sprongen voor- en achterwaarts

Deze manoeuvre dient om voor- en achterwaarts te bewegen. Indien nodig kan je ook schuin bewegen (“In sprongen links vooruit”)

 1. Geef het bevel: “Groep, in sprongen voorwaarts” en geef aan welk vuurteam eerst gaat bewegen “Bravo gaan”.
 2. Heb je controle over het bewegende element, geef dan na 3 tellen het bevel en de melding “Alpha neer”. Zorg ervoor dat je bij het lopen je vuurteam niet in de vuurlinie van het andere vuurteam brengt.
 3. Heb je controle over het team dat dekkingsvuur geeft, zorg er dan voor dat het dekkingsvuur gelijkmatig in stand wordt gehouden. Bij de melding “Alpha neer” hoort het Bravo team automatisch bij te trekken met het volgende team. Als je ter hoogte van het andere team bent geef je het bevel en de melding: “Bravo neer”.
 4. Wanneer je groep de nieuwe vuurpositie bereikt heeft geef je het bevel tot stoppen.

Peel links of rechts

Peel (van het Engels “to peel”: schillen) is de meest geschikte manoeuvre om lateraal te bewegen.

 1. Geef het bevel “Peel naar links” of “Peel naar rechts”.
 2. De groep voert de drill zelfstandig uit.
 3. Wanneer je groep de nieuwe vuurpositie bereikt heeft geef je het bevel tot stoppen.


Derde fase: Het vuurgevecht winnen

Als je groep eenmaal in een goede vuurpositie zit, is het de bedoeling dat je het vuurgevecht wint door goed dekkingsvuur te geven en de vijanden, indien mogelijk, te neutraliseren.

Een duidelijk vuur-bevel bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Element: geef aan welk element je wilt laten vuren op doel: “Groep” of bijvoorbeeld “Vuurteam Bravo”
 2. Doelaanduiding: geef een duidelijke doelbeschrijving (RAD)
 3. Rate of fire: “Dekkingsvuur” – “Gericht vuur” – “Vuren op doelwitten”
 4. Een duidelijk “Vuur!”

Probeer de rates of fire te gebruiken om munitie te sparen. Zo niet dan slorpt ongecontroleerd dekkingsvuur zo de munitievoorraad van je groep op. Het controleren van de rate of fire is de taak van de VTLs

Het vuurgevecht is gewonnen als de vijand slechts sporadisch terugvuurt.

Verbreken van het contact

Indien je het vuurgevecht niet kan winnen, dan verbreek je het contact met “Break Break Break”, en indien je op voorhand geen RDV punt hebt ingesteld geef je aan waar de groep naartoe moet. Verbreek het vuurcontact pas als je in relatieve veiligheid gemanoeuvreerd bent. Gebruik rookgranaten om je aftocht te dekken. Weglopende groepsleden vormen een makkelijk doelwit voor de vijand. Eenmaal op het RDV punt reorganiseer je de groep.

Vierde fase: Groepsaanval

Als je eenmaal het vuurgevecht gewonnen hebt moet je de vijandelijke positie veiligstellen. Dit doe je door een element als vuurbasis aan te duiden, en een ander element als aanvallend element. Het beste is dat je de vuurbasis overlaat aan je 2IC, en zelf het rondtrekkend element leidt, tenzij dit door omstandigheden niet praktisch is.

 1. Geef aan welk element de vuurbasis wordt, en welk element gaat aanvallen. Leidt je het aanvalselement niet zelf, geef dan een duidelijk bevel aan de VTL die de aanval leidt. Vermeld welk element precies de aanval gaat uitvoeren, welk doel precies aangevallen moet worden en welke route moet worden gebruikt. “Bravo, val de stelling ten zuidwesten, 300m aan, ga links om en gebruik het bos als dekking”.
 2. De leider van de vuurbasis zorgt voor goed dekkingsvuur, en houdt het munitieverbruik in de gaten.
 3. Leidt je het aanvalsteam, selecteer dan een route die zoveel mogelijk dekking geeft. Bepaal vanaf welk punt je de vijandelijke positie gaat aanvallen en vermeldt dit aan je team. Gebruik indien nodig rookgranaten. (Rookgranaten uit de GL zijn hierbij soms erg handig). Verlies zo weinig mogelijk tijd bij de verplaatsing.
 4. Heb je de rand van de vijandelijke stelling bereikt, signaleer dan “Vuur verleggen links/rechts” aan de vuurbasis om friendly fire te vermijden. Indien gewenst beveel je je team om granaten te gooien voor je de stelling inneemt. Stop tijdens het veiligstellen van de stelling niet, en neutraliseer zo snel mogelijk alle vijanden.
 5. Eenmaal de stelling veilig, doe dan je een reorg in de stelling.

De Reorganisatie (reorg)

De reorganisatie-drill wordt gebruikt bij langdurig halthouden, en na het verbreken van contact op het rendez-vous punt

 • Geef je groep het bevel om een 360° te organiseren.
 • De 2IC zorgt voor 360° dekking door de groepsleden duidelijke waarnemingssectoren toe te wijzen. De 2IC gaat ook na of er gewonden zijn, en hoeveel munitie elk lid nog heeft. Indien nodig herverdelen ze munitie.
 • Informeer je bij je 2IC over gewonden en munitie, en maak een SITREP naar de PC over het PltNet

Optreden in verstedelijkt gebied

Verstedelijkt gebied brengt heel wat moeilijkheden op gebied van command en control met zich mee, omdat er zoveel gevarenpunten en zichtobstakels zijn. Daarom is het belangrijk dat je als groepscommandant de teugels strak in handen houdt.


Verplaatsen in stedelijk gebied

Voor het verplaatsen in stedelijk gebied moet je de volgende overweging maken: is het nuttiger om de staggered column of de (dubbele) CQB colonne te gebruiken?


Een goede stelregel is dat je de staggered column gebruikt als je nog niet in contact bent gekomen. Deze formatie heeft het voordeel dat de groepsleden niet zo kwetsbaar zijn voor raket-, granaat- en IED-aanvallen. Het vergt echter wel meer uitkijken vanwege de groepsleden, omdat ze te ver van elkaar staan om elkaar te dekken.


De (dubbele) CQB colonne heeft dan weer het voordeel dat de leden elkaar kunnen dekken, dat de vuurteams bij elkaar zijn en daardoor snel een aanval op een gebouw kunnen inzetten. Het is ook makkelijker om je team bijeen te houden. Gebruik deze formatie dus ook wanneer je contact hebt en je door de stad heen verplaatst.


Observeer je omgeving extra goed, en onthoud plaatsen waar je dekking kan zoeken en van waaruit je vuurgevechten kan winnen en groepsaanvallen kunt opzetten.


Verplaatsen in steden onder contact gaat heel traag. Probeer het niet nodeloos te versnellen zonder dat je maximale veiligheid voor je groep garandeert. Dit vergt ook veel orders. Blijf de orders dus ook regelmatig en duidelijk geven.


Zoek waar mogelijk ook de dekking van gebouwen op. Je hoeft met je team niet per se op de weg blijven.


Vechten in stedelijk gebied

Maak altijd maximaal gebruik van de aanwezige gebouwen om dekking te zoeken en als vuursteunpunt. De reactie (contactdrill) verloopt in stedelijk gebied in grote lijnen op dezelfde manier als normaal, behalve dat er geen linie front gevormd word, maar men dekking zoekt waar mogelijk. Hou daarom altijd goed in de gaten waar je groepsleden zich bevinden.


Groepsaanval op gebouw/compound

De groepsaanval op een gebouw verloopt grotendeels zoals de groepsaanval op eender welk vijandelijk doel.

 1. Geef aan welk vuurteam dekkingsvuur geeft en welk vuurteam gaat aanvallen. Zorg ervoor dat het dekkingsteam vanuit een gebouw of vanachter een muur kan opereren.
 2. Leidt je het aanvalsteam, selecteer dan een route die zoveel mogelijk dekking geeft. Bepaal vanaf welk punt je de vijandelijke positie gaat aanvallen en vermeldt dit aan je team. Gebruik indien nodig rookgranaten. (Rookgranaten uit de GL zijn hierbij soms erg handig). Verlies zo weinig mogelijk tijd bij de verplaatsing. Leidt je het aanvalselement niet zelf, geef dan een duidelijk bevel aan de VTL die de aanval leidt. Vermeld welk element precies de aanval gaat uitvoeren, welk doel precies moet worden aangevallen en welke route gebruikt moet worden. “Bravo, val de stelling ten zuidwesten, 300m aan, ga links om en gebruik het bos als dekking”
 3. De VTL van het dekkingsteam gebruikt de rates of fire om munitie te bepalen.
 4. Als je het aanvalsteam leidt, duid je het ingangspunt van het vijandelijke gebouw aan. Stel 2 vuurteamleden (liefst jezelf en de MG) aan als dekkingsvuurteam. Zij dekken de allerlaatste aanloop. Signaleer “vuur verleggen” aan het andere vuurteam. Indien mogelijk wordt het vuur naar een hogere verdieping verlegd om friendly fire te vermijden.
 5. Als het eerste paar binnen is ga je zelf met de MG stacken op de deur, om te kunnen binnengaan als 2e paar zodra dit gevraagd wordt.


Groepsaanval in stedelijk gebied: Bravo geeft vuursteun, Alpha maakt een omtrekkende beweging, gebruikmakende van de aanwezige gebouwen


Verdeling van mankracht

Houdt je team onder controle. Zorg ervoor dat een paar niet verder gaat dan een kamer met meerdere uitgangen zonder ondersteuning. Indien nodig roep je het vuursteunteam ook naar de compound of het gebouw om extra mankracht te kunnen inzetten.

Als een verdieping clear is doe je een reorg aan de trap, indien aanwezig, voor je vuurteam naar boven gaat.


Het veiligstellen van meerdere compounds/stadsdelen

Om het veiligstellen van compounds te vergemakkelijken markeer je het beste de gebouwen op voorhand met nummers. Geef compounds één nummer, en benoem de gebouwen met een bijkomend nummer ("#2.1, #2.2 en #2.3" zijn drie gebouwen in compound twee). Zo kan je makkelijker mankracht naar de juiste gebouwen sturen.

Het zelfde principe kan worden toegepast op hele stadsdelen. De uiteindelijke controle over wie naar welk gebouw of compound gaat ligt bij de PC. Zo kan hij ervoor zorgen dat groepen niet van elkaar afgezonderd worden. Ga in steden dus nooit op eigen initiatief vooruit zonder medeweten van de PC en steun van de andere groepen.


Gebouwen aangeduid met een nummer
Gebouwen in compounds aangeduid met een samengesteld nummerDoor Rasa