Tactische Syllabus

Uit Tangodown.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

De samenstelling van het Pelotons

Overzicht van compagnie-structuur + radionetten

Het Peloton

Groep.JPG

Een peloton is een eenheid die verschillende groepen organiseert. Het bestaat uit een Commandogroep, infanteriegroepen, scherpschuttersgroepen, transportgroepen, ... Een infanterie-peleton bestaan normaal gezien uit een commandogroep, twee infanteriegroepen en een vuursteungroep.

Soorten groepen

De commandogroep

De commandogroep bestaat minstens uit de PeletonsCommandant (PC). Verder kan hij ook nog een chauffeur, medic, opvolgend PeletonsCommandant (oPC) of radioman bevatten, afhankelijk van de beschikbare mankracht. Als er maar met één groep wordt gespeeld is de Groepscommandant van de groep ook de PC, er is dan dus geen aparte commandogroep.

De Infanteriegroep

De infanteriegroep wordt aangevoerd door een GroepsCommandant (GC). Deze groep bestaat uit 6 tot 9 leden. Om makkelijker te manoeuvreren en de GC sneller bevelen te laten geven wordt de groep onderverdeeld in twee vuurteams: Alpha en Bravo. Om de cohesie van de Groep te behouden blijven de vuurteams binnen een groep bij elkaar. Ze zitten in principe nooit verder dan ~100 meter van elkaar af. Elk vuurteam wordt aangevoerd door een VuurTeamLeider (VTL). De GC kan ook VTL van een vuurteam zijn. Als ACRE wordt gebruikt is het van groot belang dat je altijd binnen gehoorsafstand van je vuurteamleden blijft. Alpha blijft bij Alpha en Bravo blijft bij Bravo. Naast riflemen heeft elke groep heeft 2 lichte machinegeweren (1 per vuurteam), een graanaatlanceerder (GL) en 2 AT wapens (1 per vuurteam).

De vuursteungroep

De vuursteungroep is een infanteriegroep die een aantal zware wapens meebrengt. De groep wordt vooral gebruikt om vanaf een stilstaande positie vuursteun te verlenen. Typische wapens voor deze groep zijn machinegeweren in kaliber 7.62, marksman rifles, javelins etc.

De gemechaniseerde infanteriegroep

Een gemechaniseerde infanteriegroep is een groep met daarin 1 Infantry Fighting Vehicle (bijvoorbeeld een Bradley of Stryker), bemand door een gunner en een chauffeur, en 6-7 infanteristen (afhankelijk van het aantal plaatsen in het voertuig). Het voertuig dient, naast het verlenen van transport, in de eerste plaats om vuurdekking te geven aan de infanterie.

Verplaatsing in groep

Wat je zelfstandig moet doen

 1. Hou altijd je waarnemingssector (zie formaties) in de gaten, zelfs al wordt er iets besproken dat je dan niet kan zien (tenzij bij een vuurcontact)
 2. Hou hetzelfde looptempo aan als de man voor je: let op stappen/lopen, wapen op/neer, crouch/uncrouched (dit is soms moeilijk te zien)
 3. Bij het halthouden
 • Kort halthouden: Knielende schiethouding, zichtdekking opzoeken in directe omgeving, blijven waarnemen in eigen sector
 • Langer halthouden (>1 min): Liggende schiethouding, zichtdekking in directe omgeving, blijven waarnemen in eigen sector
 • Bij nog langer halthouden organiseert de groep een 360° beveiliging.

Formaties

Om de groep makkelijk de laten verplaatsen en te manoeuvreren gebruiken we enkele formaties. Een algemene regel bij het vormen van formaties is dat Alpha links gaat en Bravo rechts. Hou in formaties een aangepaste afstand aan:

 1. Open terrein
  1. Verplaatsing bij dag: 15m
  2. Verplaatsing bij nacht: zichtafstand
 2. Bebost terrein
  1. Verplaatsing bij dag: 10 m
  2. Verplaatsing bij nacht: zichtafstand
 3. Verstedelijktgebied
  1. Al verplaatsend: 10m
  2. Bij contact: Korte afstanden, bepaalt door de omgeving (zie OVG)

De richting waarin je loop geldt altijd als 12 uur.

Indien de GC geen VTL is dan houdt hij zich meestal in het midden van de formatie, of achter de formatie bij Linie en Arrowhead.

De Verschillende Formaties

De looprichting van elke formatie is naar boven toe

Column/colonne

Deze formatie dient voornamelijk om makkelijk te verplaatsen. Een makkelijk ezelsbruggetje om de waarnemingssectoren te onthouden is LOER: links oneven, even rechts. Ben jij een even nummer in de volgorde, dek dan rechts.

Thumb
Linie

De linie wordt gebruikt om het gevecht met de vijand aan te gaan. Ze is niet makkelijk aan te houden bij verplaatsing.

Thumb
Staggered column

Deze formatie wordt gebruikt bij verplaatsing via wegen en in verstedelijkt gebied. Het voordeel van deze formatie is dat de groep compacter loopt, en dat de vuurkracht evenrediger verdeelt is langs alle kanten.

Thumb
Arrowhead

Deze formatie dient voornamelijk voor verplaatsing te voet met waarschijnlijke dreiging front. Ze is makkelijk aan te houden, maar heeft toch veel vuurkracht naar voren toe. Het is ook makkelijk vanuit deze formatie een linie richting front te vormen.

Thumb
CQB colonne

Deze formatie wordt gebruikt bij het vechten in stedelijk gebied. Door de compactere opstelling (minder dan 1 meter tussen 1 en twee, 1-2m voor de rest van de groep) geeft het de groepsleden beter de kans elkaar te dekken. De tweede man in deze formatie staat iets opzij van de eerste man om hem beter zicht te geven.

Thumb

Het contact

De melding

Indien je een doel ziet, meld dit dan onmiddelijk aan de GC. Indien het doel geen direct gevaar is, gebruik dan “doel gezien”, “infanterie gezien” . Bij deze melding houdt de formatie halt, zoekt dekking indien deze dichtbij voorhanden is, en wacht op instructies van de GC. Als het doel wel een direct gevaar vormt (ze hebben je gezien, je wordt onder vuur genomen,...) dan roep je “contact!” en wordt de Reactie op contact ingezet (ROC). In beide gevallen maakt de GC een melding van het contact op het pelotonsnet.

Het beschrijven van een doel.

Na de melding van een doel wordt het beschreven. Het beschrijven van een doel, als aanduiding of bij het uitroepen van een contact, bevat best de volgende onderdelen:

Richting: De richting kan op 3 manieren gegeven worden:

 1. Met het kompas, dus in graden “210 graden”
 2. Met de klokmethode, relatief aan de verplaatsingsrichting van de groep “4 uur”
 3. Met links, rechts, voor of achter, relatief aan de looprichting van de groep “front”

Het kompas is het meest preciese, maar kost ook meer tijd om door te geven en te ontvangen. Gebruik eender welke methode alnaargelang de dringendheid.

Afstand: de geschatte afstand in 100en meters

Doel: Is het vijandelijk, zijn het burgers, is het infanterie of zijn het voertuigen, hoeveel zijn het, welke wapens dragen ze... “3 infanterie”, “pantservoertuig” Om een doel nog duidelijker te beschrijven gebruik je een referentie: een makkelijk te bekijken object. Vanaf dat punt geef je nog eens afstand en richting. “Referentie, blauwe trailer, 20 m links” De afstand en richting gelden dan vanaf dit referentiepunt.

Een volledige doelbeschrijving zou dus kunnen zijn “11 uur, 300 meter, 7 infanterie, referentie: rood huis met geel dak, 50 meter op 9 uur”

De klok ten opzichte van de looprichting

Reactie op Contact

Individuele reactie

Als je een contact ziet voer je direct 3 stappen uit:

 1. Vuur de “rescue-shots” af. Dit zijn 2-3 schoten in de algemene richting van het contact die ervoor dienen om de vijand te dwingen dekking te zoeken.
 2. Verplaats je kort en schuin in de richting van de vijand. Na de rescue shots blijven stilstaan maakt het net iets te makkelijk voor de vijand om je te spotten. Zoek dekking als je kan, maar minimaliseer de tijd dat je rechtstaat.
 3. Geef dekkingsvuur. In principe is dit een schot om de 3-4 seconden. Als jij echter de enige bent die op dat moment dekkingsvuur geeft (vanwege de formatie van de groep en de richting van het contact), drijf dan het tempo op tot je groep ook dekkingsvuur beingt te geven.

Reactie als groep

Voer deze stappen uit, zonder te wachten op bevel van de GC

 1. Vorm een linie in de richting van de vijand (baseer je op de melding). De groep gebruikt de persoon die het dichtse bij het contact staat als “anker”. Indien je moet kiezen of je links of rechts loopt, ga erdan van uit dat Alpha links gaat en Bravo rechts. Ga met de gewone spacing links of rechts van de eerste man aan jouw kant liggen. Probeer indien mogelijk cover te gebruiken (bomen, stenen, struikje...) maar zonder te ver voor of achteruit van de linie te liggen (dit beperkt het vuurveld van je team of jezelf).
 2. Geef dekkingsvuur: 1 schot of burst per 3 seconden.
 3. Blijf dit doen tot de GC andere instructies geeft.

Op linie vanuit Column Op linie vanuit Arrowhead

Manoeuvres

Als de commandant de vuurpositie van de groep niet geschikt acht om het vuurgevecht te winnen, dan kan hij de groep vanuit de vuurlinie laten manoeuvren op twee manieren:

In sprongen voor- en achterwaarts

Bij sprongen voor- of achterwaarts wisselen de vuurteams elkaar af als bewegend en dekkingsvuurgevend team om naar voor of achter te manoeuvren

 1. De GC geeft het bevel “In sprongen voorwaarts” of “In sprongen achterwaarts”
 2. De GC geeft aan welk vuurteam eerst gaat “Alpha gaan”
 3. Direct na dit bevel staat het vuurteam op, sprint in de aangegeven richting, telt tot 3, gaat neer (in linie) en geeft dekkingsvuur. De VTL geeft aan dat z’n Vuurteam dekkingsvuur aan het geven is “Alpha neer”
 4. Op “neer” staat het andere vuurteam op, sprint in de aangegeven richting, telt tot 3, gaat neer naast het andere vuurteam en geeft dekkingsvuur.
 5. Op “neer” voert het andere vuurteam dezelfde drill uit
 6. De GC geeft aan wanneer hij de drill wilt staken

Denk eraan: blijf uit de vuurlinie van het andere team.

Voorwaarts in sprongen per vuurteam

Peel links of rechts

Peel (van het engels “to peel”: schillen) is een zijwaarts maneouvre waarbij de groepsleden een voor een zich naar de andere zijde van de vuurlinie verplaatsen.

 1. De GC geeft het bevel “Peel naar links” of “Peel naar rechts”
 2. Het groepslid dat het verst naar de andere kant staat staat recht en sprint naar een positie in de vuurlinie in de aangegeven richting, gaat neer en geeft dekkingsvuur.
 3. Bij het voorbijlopen van het eerst volgende groepslid roep je volgende. Deze voert dan dezelfde drill uit
 4. De GC geeft aan wanneer hij de drill wilt staken.

Peel naar rechtsPeel naar links

Verbreken van het contact

Als de GC het contact wil verbreken, en hij acht de huidige positie van de groep veilig genoeg om dit te doen, geeft hij het bevel “Break Break Break”. Alle groepsleden staken het vuren en sprinten richting een vooraf aangeduid rendez-vous punt. Daar voeren ze de Re-organisatiedrill uit.

Groepsaanval

Bij een aanval op een vijandelijk doel, zoals een versterkte positie of bunker doorloopt de groep een paar fases. Deze drill is vooral van toepassing wanneer je het vuurgevecht niet vanop een afstand kan winnen, en het terrein staat de groep toe dicht te naderen zonder blootgesteld te worden. Deze stappen kunnen ook op pelotonsniveaus (met 2 groepen) uitgevoerd worden.

 1. De GC geeft aan welk vuurteam dekkingsvuur geeft en welk vuurteam gaat naderen.
 2. De GC geeft aan welke route het aanvalsteam volgt. Probeer altijd een route te kiezen die je aanval het langst verbergt en goeie mogelijkheden op dekking biedt.
 3. Het dekkingsteam geeft dekkingsvuur om de vijand af te leiden en op hun plaats vast te zetten.
 4. Het aanvalsteam geeft aanwanneer ze de rand van de vijandelijk positie bereikt hebben. De GC beveelt “vuur verleggen links/rechts” om friendly fire te vermijden.
 5. Het aanvalsteam gooit een granaat en stelt de vijandelijke positie veilig
 6. GC doet een reorg.

Rates of Fire

Om het verbruik van munitie tijdens de missie te controleren beperken de groepsleden hun rate of fire. De GC en VTLs beslissen welke rate of fire de groep gebruikt. Er drie rates of fire:

 1. Dekkingsvuur: 1 schot of mg burst om de 2-3 seconden. Dekkingvuur wordt gebruikt bij contact om de vijand te dwingen dekking te zoeken en het vuurgevecht te winnen.
 2. Gericht vuur: 1 schot of mg burst om de 5-6 seconden. Gericht vuur wordt gebruikt om de vijand supressed te houden wanneer het vuurgevecht al gewonnen is.
 3. Vuren op doelen


De Reorganisatie (reorg)

De reorganisatie-drill wordt gebruikt bij landurig halthouden, en na het verbreken van contact op het rendez-vous punt

 1. De GC beveelt de reorganisatie, en geeft aan waar hij dit precies wilt.
 2. De VTLs zorgen voor 360° dekking door de groepsleden duidelijke waarnemingssectoren toe te wijzen. Neem deze positie aan en blijf ze dekken tot er andere instructies komen. Blijf zo goed mogelijk in dekking
 3. De VTLs stelling zich op de hoogte van munitie en gewonden. Wanneer je bij naam genoemd word meld je hoeveel munitie je nog hebt en of je gewond bent. Bijvoorbeeld: "5x 5.56, 1x smoke, 1x satchel, geen verwondingen"
 4. De VTLs brengen verslag uit aan de GC, en herverdelen munitie indien nodig.

Rondom beveiliging

Anti-Tankdrill

Het anti-tank wapen is in tegenstelling tot je geweer geen persoonlijk wapen. Gebruik het alleen op bevel van de groepscommandant, of in noodgevallen. Antitankwapens hebben ook een backblast. Daarom is het belangrijk om je ervan te verzekeren dat er niemand achter je staat bij het voeren. Dit houdt ook in dat je geen AT kan afschieten vanuit een gebouw (er is wel een versie van de AT4, namelijk de CS (confined space) die dat wel mogelijk maakt).

 1. GC geeft het bevel "AT klaarmaken"
 2. Je neemt je AT en zorgt ervoor dat hij schietensklaar is
 3. De GC geeft een vuurbevel
 4. Stel de range op je AT in
 5. Roep "clear backblast"
 6. Een ander groepslid controleert of niemand in je backblast-gebied staat en roept "backblast clear"
 7. De GC beveelt "Vuur"
 8. Vuur het wapen af. Breng direct verslag uit: "Voertuig gemist" - "Voertuig vernietigd" - "Voertuig immobiel" - "Turret vernietigd"

Gebruik rookgranaten

 1. Wit: screenen eigen troepen
 2. Groen: locatie gewonde
 3. Blauw: locatie eigen troepen
 4. Rood: locatie vijand
 5. Oranje-Geel-Paars: afgesproken markeringen (bijvoorbeeld helikopter landingssites)

Optreden in verstedelijkt gebied

Optreden in stedelijk gebied is een van de moeilijkste taken, zowel voor de groepsleden als voor de GC. Door de vele gebouwen, straten, hoeken en kanten is het moeilijk om alle waarnemingssectoren te dekken en georganiseerd vijanden te vinden en aan te vallen.

Het gebruik van de CQB colonne

In steden, waar er gebouwen en openingen langs beide kanten van de wegen zijn, wordt in een vijandelijke stad de CQB colonne (ook wel: dubbele colonne) gebruikt om langs de weg te verplaatsen. Zo zijn de teamleden beter in staat elkaar te dekken.

In deze formatie hebben alle teamleden een specifieke rol en waarnemingssector.

 • #1 (of pointman) dekt vooruit, en houd zich bezig met de nabije gevarenzones: Ramen, deurgaten in muren etc.
  • Vermijd als pointman voorbij een opening aan de andere kant te gaan zonder dat het andere vuurteam dit veiligstelt. Blijf zo goed mogelijk parallel met de andere pointman en stel je niet bloot aan onveilige openingen.
 • #2 (of coverman) staat geschrankt ten opzichte van #1, en dekt vooruit, langs de straat. Als duimregel dekt hij waar #1 op dat moment niet naar kijkt.
  • Hoewel het de bedoeling is dat je als coverman dicht op je pointman staat (kwestie van hem beter te kunnen dekken), moet je toch snel je pointman ruimte geven om dekking te zoeken bij contact.
 • #3 dekt hoog en de flank. Hij kijkt dus naar verdiepingen aan de andere kant van de straat. Doordat #3 in het andere vuurteam hetzelfde doet verkrijg je optimale dekking
 • #4 Dekt achteruit.

De volgorde van teamleden is minder strikt: indien de pointman het nodig acht een opening te dekken, neemt hij gewoon die positie in en geeft dit aan met “covering”. Op dat moment weet z’n vuurteam dat ze hem kunnen passeren. Eenmaal het vuurteam voorbij sluit de pointman weer aan en neemt de rol van rear-guard op.


Het benaderen van een kruising

Om een kruispunt veilig te benaderen en over te steken voert de groep de volgende drill uit.

 1. De eerste man in beide colonnes dekken kruislings bij het naderen. Je heb namelijk meer zicht op een hoek van de overkant van de straat. Bij de hoek aangekomen melden ze indien clear.
 2. Beide pointmannen gaan tegelijkertijd de hoek om op Alpha #1’s “gaan”.
 3. Beide #2 steken de straat over en dekken 12 uur. Ze laten genoeg plaats achter zich voor de rest van hun vuurteam. Dan steken beide #3 de straat over en dekken de flanken
 4. #4 steekt over, gevolgd door #1 en #2
 5. Indien gewenst neemt de groep z’n oorspronkelijke positie weer in.

Het benaderen van een kruising

Het veiligstellen van gebouwen en compounds

Groepsaanval op gebouw/compound

De groepsaanval op een gebouw verloopt grotendeels zoals de groepsaanval op eender welk vijandelijk doel

 1. De GC geeft aan welk vuurteam dekkingsvuur geeft en welk vuurteam gaat aanvallen. Het dekkingsteam wordt op een geschikte vuurpositie met veel cover geplaatst.
 2. De GC geeft aan welke route het aanvalsteam volgt. Probeer altijd een route te kiezen die je aanval het langst verbergt en goeie mogelijkheden op dekking biedt. Indien nodig beveelt de GC of VTL (afhankelijk van welk vuurteam aanvalt) het gebruik van rookgranaten om je nadering te verbergen.
 3. Het dekkingsteam geeft dekkingsvuur om de vijand af te leiden en op hun plaats vast te zetten.
 4. Het aanvalsteam geeft aanwanneer ze hun ingangspunt van het vijandelijke gebouw bereikt hebben. De GC beveelt “vuur verleggen links/rechts” om friendly fire te vermijden.
 5. 5. Het aanvalsteam dringt het gebouw binnen en stelt het veilig. De VTL organiseert de ingang in een dekkings- en naderingspaar. Wacht altijd op instructies van de GC/VTL voor je gebouwen binnengaat. Indien nodig word het dekkingsteam in de compound geroepen door GC.
 6. GC doet een reorg in het doelgebouw

Aanval op een compound

Het veiligstellen kamers

Voor een meer gedetailleerd artikel over het veiligstellen van kamers, zie [1]

Het veiligstellen van kamers gebeurt gebruikelijk per 2 teamleden, tenzij de kamers te groot zijn (zoals fabriekshallen, grote schuren etc.)

 1. De teamleden die de deur doorgaan stacken
 2. #1 cleart stukje bij beetje de kamer, vanaf de buitenkant. (de kamer wordt zo in taartstukken verdeeld). Hij meldt wanneer het deel van de kamer dat hij ziet clear is, en eventuele gevarenzones
 3. #1 gaat naar binnen. Volg de muren en ga net ver genoeg binnen dat je niet in het deurgat staat. #2 volgt hem so snel mogelijk en kiest de andere kant. Stel het kamerdeel waar je instaat veilig, zo wordt de kamer verdeeld tussen #1 en #2
 4. #1 meldt clear op de radio en maakt een beschrijving van de kamer. Vermeld hoeveel vijanden je hebt geneutraliseerd, of er burgers zijn, hoeveel deuren er uit de kamer leiden en waarheen.


Slicingpie.jpgKameropdelen.jpg

Verdeling van mankracht

Indien je een kamer veiligstelt meer dan een deur is die naar een volgende kamer leid, geef je de beschrijving van de kamer, vraag je versterking met “trailers”, en geeft duidelijk aan welke deur zij door moeten. Organiseer het zo dat geen van beide paren blootgesteld wordt aan een open deur als ze stacken. Indien je meer dan 4 teamleden nodig hebt om een gebouw te clearen meld je dit en wacht je op instructies van de GC.

In een situatie met een gang blijft het eerste paar in de gang staan, en blijft de gang dekken terwijl het volgende paar de kamers veiligstelt.

Indien je een kamer bereikt zonder deuren, of met een buitendeur meld je “einde gebouw”. Ga altijd naar buiten langs de deur waar je bent binnengekomen, en meld “ik kom naar buiten” om friendly fire te vermijden.

Voertuigdrills

Lichte voertuigcolonne

Bij het optreden als gemotoriseerde infanterie gebruikt elk vuurteam een voertuig. Binnen elk voertuig nemen de teamleden een rol op. De scout van elk vuurteam word de chauffeur. De VTL van het vuurteam neemt de commander slot in (indien aanwezig) en helpt de chauffeur met navigatie. De gunner-positie word ingenomen door een rifleman (bij voorkeur) of door de AR. De medic blijft best als passagier zitten. De hoogste persoon in de chain of command die in de colonne rijdt wordt de colonnecommandant (gebruikelijk de PC of een GC). Hij neemt de beslissingen bij vijand gezien of contact. Elk voertuig in de colonne stelt z’n vehicle-radio in op het pelotonsnet (of op een colonnenet indien gewenst door de colonnecommandant). Daardoor staat de colonnecommandant in directe verbinding met de voertuigen en kan hij z’n order vlot doorgeven.

Formaties

Column/colonne

De voertuigcolonne is de meest gebruikte formatie bij het verplaatsen in voertuigen. Bij het verplaatsen door een niet-beveiligd stedelijk gebied stijgt het personeel dat geen chauffeur of gunner is uit en stapt voor en naast de colonne om extra beveiliging te voorzien. De gunners nemen de sectoren waar op de zelfde manier als in een infanteriecolonne. Bij het verplaatsen in colonne houden de voertuigen een spacing aan van 20 meter om hun kwetsbaarheid aan raket- en IED-aanvallen te verminderen. De colonne houdt een gemiddelde snelheid aan om de formatie te kunnen aanhouden (q-speed). Bij halthouden houdt de colonne z’n formatie en neemt z’n sectoren waar. Bij langer halthouden kan de colonnecommandant vragen dat de infanterie uitstijgt.

Thumb Column inf voertuigen.jpg
Linie

De linie wordt op dezelfde manier gevormd als de infanterie-linie: alpha links, bravo rechts, groepen aflopend van links naar rechts (tenzij de colonnecommandant anders beslist) met een ruime spacing van 20+ meter. Dit geeft infanterie de mogelijkheid om tussen de voertuigen uit te stijgen.

Thumb Linie inf voertuigen.jpg

Drills

Vijand gezien

Bij vijand gezien maakt diegene die de vijand ziet een melding op het colonnenet, de colonne houdt halt en zorgt voor rondombeveiliging. De colonnecommandant neemt dan de nodige beslissing over hoe er verder moet gehandeld worden.

Contact en hinderlaag

Bij contact word de contactmelding op het colonnenet doorgegeven, en de colonne rijd op maximale snelheid door naar dekking. Eenmaal in dekking geeft de colonnecommandant verdere instructies.

IED

Bij het spotten van een IED, of een explosie door IED. word de melding over het colonnenet gemaakt. De colonne houdt halt om er zich van te vergewissen dat er niet meer IEDs op en rond de weg liggen en zorgt voor rondombeveiliging. Een IED kan namelijk het beginpunt van een hinderlaag zijn. Indien nodig kan de colonne met uitgestegen infanterie verder lopen.

Groeps- en Pelotonsaanval met Voertuigondersteuning

De groepsaanval gebeurt grotendeels zoals met infanterie. Alle infanterie in de colonne stijgt uit en vormt het aanvallend element onder controle van een GC of de PC en switcht z’n persoonlijke radio naar 1 kanaal. Alle gunners en drivers vormen de vuurbasis onder controle van een GC en de PC en gebruiken het colonnenet voor coordinatie. De vuurbasis brengt supressive fire uit op de vijandelijke positie terwijl de uitgestegen infanterie de basis nadert. Als de infanterie op het punt staat om de positie in te nemen word « vuur verleggen » op het colonne/plt-net afgeroepen, of het wordt aangegeven met een gekleurde rookgranaat. Nadat de positie is veilig gesteld doet de colonne een reorg.

In- en uitstijgen helikopter

Instijgen:

 1. De eenheid neemt rondombeveiliging in rondom de landingszone (op ongeveer 50 meter afstand).
 2. De Heli landt op aangegeven locatie (de groep kan de precieze locatie aangeven met een blauwe/paarse rookgranaat)
 3. GC dirigeert eenheid in het voertuig en stapt als laatste in en geeft de chauffeur of piloot het sein om te vetrekken.

Uitstijgen:

 1. De heli landt op aangegeven locatie.
 2. Op sein van de piloot laat GC/PC de eenheid uitstijgen.
 3. De eenheid neemt rondombeveiliging in rondom het voertuig (op ongeveer 10 meter afstand).
 4. GC/PC geeft de piloot het sein dat deze mag vertrekken.
 5. De eenheid doet een reorg op een veilige locatie om de volgende stap voor te bereiden.Door Rasa, met bijdragen van Pilgrim