SOP Quick Start guide

Uit Tangodown.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een korte Quick Start guide om bekend te raken met een aantal tactische basis principes die bij Tangodown worden gehanteerd. Verplicht voor nieuwe of onervaren leden die deel willen nemen aan een besloten sessie. De volledige tactische Syllabus, die meer onderwerpen behandeld en verder in detail gaat, kun je hier lezen.


De Infanteriegroep

De infanteriegroep wordt aangevoerd door een GroepsCommandant (GC). Deze groep bestaat uit 6 tot 9 leden. Om makkelijker te manoeuvreren en de GC sneller bevelen te laten geven wordt de groep onderverdeeld in twee vuurteams: Alpha en Bravo. Elk vuurteam wordt aangevoerd door een VuurTeamLeider (VTL). De GC kan ook VTL van een vuurteam zijn. Om de cohesie van de Groep te behouden blijven de vuurteams binnen een groep bij elkaar. Ze zitten in principe nooit verder dan ~100 meter van elkaar af. Als ACRE wordt gebruikt is het van groot belang dat je altijd binnen gehoorsafstand van je vuurteamleden blijft. Alpha blijft bij Alpha en Bravo blijft bij Bravo.


Verplaatsing als groep

Wat je zelfstandig moet doen

 1. Hou altijd je waarnemingssector (zie formaties) in de gaten, zelfs al wordt er iets besproken dat je dan niet kan zien (tenzij bij een vuurcontact)
 2. Hou hetzelfde looptempo aan als de man voor je: let op stappen/lopen, wapen op/neer, crouch/uncrouched (dit is some moeilijk te zien)
 3. Bij het halthouden
 • Kort halthouden: Knielende schiethouding, zichtdekking opzoeken in directe omgeving, blijven waarnemen in eigen sector
 • Langer halthouden (>1 min): Liggende schiethouding, zichtdekking in directe omgeving, blijven waarnemen in eigen sector
 • Bij nog langer halthouden organiseert de groep een 360° beveiliging.


Formaties

Om de groep makkelijk de laten verplaatsen en te manoeuvreren gebruiken we enkele formaties. Een algemene regel bij het vormen van formaties is dat Alpha links gaat en Bravo rechts.


Hou in formaties een aangepaste afstand aan:


 1. Open terrein
  1. Verplaatsing bij dag: 15m
  2. Verplaatsing bij nacht: zichtafstand
 2. Bebost terrein
  1. Verplaatsing bij dag: 10 m
  2. Verplaatsing bij nacht: zichtafstand
 3. Verstedelijktgebied
  1. Al verplaatsend: 10m
  2. Bij contact: Korte afstanden, bepaalt door de omgeving (zie OVG)


De richting waarin je loop geldt altijd als 12 uur.


De Verschillende Formaties

De looprichting van elke formatie is naar boven toe

Column/colonne

Deze formatie dient voornamelijk om makkelijk te verplaatsen. Een makkelijk ezelsbruggetje om de waarnemingssectoren te onthouden is LOER: links oneven, even rechts. Ben jij een even nummer in de volgorde, dek dan rechts.

Staggered column

Deze formatie wordt gebruikt bij verplaatsing via wegen en in verstedelijkt gebied. Het voordeel van deze formatie is dat de groep compacter loopt, en dat de vuurkracht evenrediger verdeelt is langs alle kanten.

Thumb
Thumb


Linie

De linie wordt gebruikt om het gevecht met de vijand aan te gaan. Ze is niet makkelijk aan te houden bij verplaatsing.

Arrowhead

Deze formatie dient voornamelijk voor verplaatsing te voet met waarschijnlijke dreiging front. Ze is makkelijk aan te houden, maar heeft toch veel vuurkracht naar voren toe. Het is ook makkelijk vanuit deze formatie een linie richting front te vormen.

Thumb
Thumb


CQB colonne

Deze formatie wordt gebruikt bij het vechten in stedelijk gebied. Door de compactere opstelling (minder dan 1 meter tussen 1 en twee, 1-2m voor de rest van de groep) geeft het de groepsleden beter de kans elkaar te dekken. De tweede man in deze formatie staat iets opzij van de eerste man om hem beter zicht te geven.

REORG

De reorganisatie-drill wordt gebruikt bij landurig halthouden, en na het verbreken van contact op het rendez-vous punt.

Thumb
Rondom beveiliging


Het contact

De melding

Indien je een doel ziet, meld dit dan onmiddelijk aan de GC. Indien het doel geen direct gevaar is, gebruik dan “doel gezien”, “infanterie gezien” . Bij deze melding houdt de formatie halt, zoekt dekking indien deze dichtbij voorhanden is, en wacht op instructies van de GC. Als het doel wel een direct gevaar vormt (ze hebben je gezien, je wordt onder vuur genomen,...) dan roep je “contact!” en wordt de Reactie op contact ingezet (ROC).


Het beschrijven van een doel.

Na de melding van een doel wordt het beschreven. Het beschrijven van een doel, als aanduiding of bij het uitroepen van een contact, bevat best de volgende onderdelen:

Richting: De richting kan op 3 manieren gegeven worden:

 1. Met het kompas, dus in graden “210 graden”
 2. Met de klokmethode, relatief aan de verplaatsingsrichting van de groep “4 uur”
 3. Met links, rechts, voor of achter, relatief aan de looprichting van de groep “front”

Het kompas is het meest preciese, maar kost ook meer tijd om door te geven en te ontvangen. Gebruik eender welke methode alnaargelang de dringendheid.

Afstand: de geschatte afstand in 100en meters

Doel: Is het vijandelijk, zijn het burgers, is het infanterie of zijn het voertuigen, hoeveel zijn het, welke wapens dragen ze... “3 infanterie”, “pantservoertuig” Om een doel nog duidelijker te beschrijven gebruik je een referentie: een makkelijk te bekijken object. Vanaf dat punt geef je nog eens afstand en richting. “Referentie, blauwe trailer, 20 m links” De afstand en richting gelden dan vanaf dit referentiepunt.

Een volledige doelbeschrijving zou dus kunnen zijn “11 uur, 300 meter, 7 infanterie, referentie: rood huis met geel dak, 50 meter op 9 uur”

De klok ten opzichte van de looprichting


Reactie op Contact

Individuele reactie

Als je een contact ziet voer je direct 3 stappen uit:

 1. Vuur de “rescue-shots” af. Dit zijn 2-3 schoten in de algemene richting van het contact die ervoor dienen om de vijand te dwingen dekking te zoeken.
 2. Verplaats je kort en schuin in de richting van de vijand. Na de rescue shots blijven stilstaan maakt het net iets te makkelijk voor de vijand om je te spotten. Zoek dekking als je kan, maar minimaliseer de tijd dat je rechtstaat.
 3. Geef dekkingsvuur. In principe is dit een schot om de 3-4 seconden. Als jij echter de enige bent die op dat moment dekkingsvuur geeft (vanwege de formatie van de groep en de richting van het contact), drijf dan het tempo op tot je groep ook dekkingsvuur beingt te geven.


Reactie als groep

Voer deze stappen uit, zonder te wachten op bevel van de GC

 1. Vorm een linie in de richting van de vijand (baseer je op de melding). De groep gebruikt de persoon die het dichtse bij het contact staat als “anker”. Indien je moet kiezen of je links of rechts loopt, ga erdan van uit dat Alpha links gaat en Bravo rechts. Ga met de gewone spacing links of rechts van de eerste man aan jouw kant liggen. Probeer indien mogelijk cover te gebruiken (bomen, stenen, struikje...) maar zonder te ver voor of achteruit van de linie te liggen (dit beperkt het vuurveld van je team of jezelf).
 2. Geef dekkingsvuur: 1 schot of burst per 3 seconden.
 3. Blijf dit doen tot de GC andere instructies geeft.


Op linie vanuit Column Op linie vanuit Arrowhead


Manoeuvres

Als de commandant de vuurpositie van de groep niet geschikt acht om het vuurgevecht te winnen, dan kan hij de groep vanuit de vuurlinie laten manoeuvren op twee manieren:


In sprongen voor- en achterwaarts

Bij sprongen voor- of achterwaarts wisselen de vuurteams elkaar af als bewegend en dekkingsvuurgevend team om naar voor of achter te manoeuvren

 1. De GC geeft het bevel “In sprongen voorwaarts” of “In sprongen achterwaarts”
 2. De GC geeft aan welk vuurteam eerst gaat “Alpha gaan”
 3. Direct na dit bevel staat het vuurteam op, sprint in de aangegeven richting, telt tot 3, gaat neer (in linie) en geeft dekkingsvuur. De VTL geeft aan dat z’n Vuurteam dekkingsvuur aan het geven is “Alpha neer”
 4. Op “neer” staat het andere vuurteam op, sprint in de aangegeven richting, telt tot 3, gaat neer naast het andere vuurteam en geeft dekkingsvuur.
 5. Op “neer” voert het andere vuurteam dezelfde drill uit
 6. De GC geeft aan wanneer hij de drill wilt staken

Denk eraan: blijf uit de vuurlinie van het andere team.

Voorwaarts in sprongen per vuurteam


Peel links of rechts

Peel (van het engels “to peel”: schillen) is een zijwaarts maneouvre waarbij de groepsleden een voor een zich naar de andere zijde van de vuurlinie verplaatsen.

 1. De GC geeft het bevel “Peel naar links” of “Peel naar rechts”
 2. Het groepslid dat het verst naar de andere kant staat staat recht en sprint naar een positie in de vuurlinie in de aangegeven richting, gaat neer en geeft dekkingsvuur.
 3. Bij het voorbijlopen van het eerst volgende groepslid roep je volgende. Deze voert dan dezelfde drill uit
 4. De GC geeft aan wanneer hij de drill wilt staken.

Peel naar rechtsPeel naar links


Verbreken van het contact

Als de GC het contact wil verbreken, en hij acht de huidige positie van de groep veilig genoeg om dit te doen, geeft hij het bevel “Break Break Break”. Alle groepsleden staken het vuren en sprinten richting een vooraf aangeduid rendez-vous punt. Daar voeren ze de Re-organisatiedrill uit.


Rates of Fire

Om het verbruik van munitie tijdens de missie te controleren beperken de groepsleden hun rate of fire. De GC en VTLs beslissen welke rate of fire de groep gebruikt. Er drie rates of fire:

 1. Dekkingsvuur: 1 schot of mg burst om de 2-3 seconden. Dekkingvuur wordt gebruikt bij contact om de vijand te dwingen dekking te zoeken en het vuurgevecht te winnen.
 2. Gericht vuur: 1 schot of mg burst om de 5-6 seconden. Gericht vuur wordt gebruikt om de vijand supressed te houden wanneer het vuurgevecht al gewonnen is.
 3. Vuren op doelen


Theorie in actie (youtube video)

Een aantal formaties en acties van bovenstaande informatie is in deze trainingsvideo te zien. Een volledige playlist met trainings videos kun je hier vinden.


Youtube quickstart.jpg


Je verder ontwikkelen

Met bovenstaande elementaire basis kennis zul je redelijk kunnen meekomen met de groep. De volledige tactische Syllabus, die meer onderwerpen behandeld en verder in detail gaat, kun je hier lezen. We raden iedereen aan om uiteindelijk ook de volledige Syllabus goed door te nemen.


Door Rasa, met bijdragen van Pilgrim