Landnavigatie

Uit Tangodown.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Verplaatsen over vreemd terrein, waarin diverse bedreigingen aan de orde van de dag zijn, vergt kennis en kunde van kaartlezen, positiebepaling en navigatie. De weg kwijtraken of een verkeerde afslag nemen kan dodelijke gevolgen hebben en complete operaties doen mislukken.

Dit stuk is voor iedereen geschreven, maar voor Pelotonscommandanten (PC's) en Groepscommandanten (GC’s) in het bijzonder. Zij zijn het die de verplaatsingsplannen voor elke opdracht/missie moeten maken, om deze tot een goed einde te brengen. Het betreft een verzameling van handvatten die in de realiteit ook gebruikt worden wanneer men alleen kaart en kompas tot zijn/haar beschikking heeft.


Terreinkenmerken en markante objecten

Om jouw positie te kunnen bepalen op de kaart, dien je in het terrein te zoeken naar aanknopingspunten die je eenvoudig kunt terugvinden op de kaart. Maak hierbij gebruik van unieke en opvallende terreinkenmerken en markante objecten. Om een beeld van deze terreinkenmerken en markante objecten te geven, staan hieronder een aantal voorbeelden zoals je ze in-game ziet en zoals ze op de kaart staan vermeld.


Belangrijke terreinkenmerken

Heuvels

Realiteit:

Landnav heuvel1.jpg


Op de kaart:

Landnav heuvel2.jpg

Heuvelruggen

Realiteit:

Landnav heuvelrug1.jpg


Op de kaart:

Landnav heuvelrug2.jpg

Valleien

Realiteit:

Landnav vallei1.jpg


Op de kaart:

Landnav vallei2.jpg

Landzadels

Realiteit:

Landnav zadel1.jpg


Op de kaart:

Landnav zadel2.jpg

Depressies

Realiteit:

Landnav depressies1.jpg


Op de kaart:

Landnav depressies2.jpg

Kliffen

Realiteit:

Landnav klif1.jpg


Op de kaart:

Landnav klif2.jpg

Markante objecten

Hoogspanningsmasten

Realiteit:

Landnav hoogspanning1.jpg


Op de kaart:

Landnav hoogspanning2.jpg

Kerktorens

Realiteit:

Landnav kerk1.jpg


Op de kaart:

Landnav kerk2.jpg

Zendmasten

Realiteit:

Landnav zendmast1.jpg


Op de kaart:

Landnav zendmast2.jpg

Wegen

Realiteit:

Landnav wegen1.jpg


Op de kaart:

Landnav wegen2.jpg

Wateren

Realiteit:

Landnav wateren1.jpg


Op de kaart:

Landnav wateren2.jpg

Vuurtorens

Realiteit:

Landnav vuurtoren1.jpg


Op de kaart:

Landnav vuurtoren2.jpg

Navigatiemethoden

1. Terreinkenmerken

Met deze methode maak je gebruik van de specifieke terreinkenmerken of markante objecten die zichtbaar zijn in het landschap in de directe omgeving. Door het vergelijken van diverse kenmerken en objecten met de kaart kun je jouw positie bepalen. Om dit goed te kunnen uitvoeren dien je kennis te hebben van de het lezen van de kaart. Zie deel I van deze instructie hoe er met de kaart omgegaan dient te worden.


2. Op kompas

Gebruik dit wanneer je de exacte richting en afstand weet die nodig zijn om jouw doel te bereiken. En wanneer er geen terreinkenmerken of markante objecten in de omgeving aanwezig zijn. Een fout mbt de richting of afstand en je bent al snel verdwaald. Deze methode is aan te raden voor de ervaren kaart en kompas lezers, zeker binnen in Arma2/AO.


3. Combinatie van het wijzen 1 en 2

De voorkeur gaat echter uit naar een combinatie van beide wijzen zoals hierboven beschreven. Door de richting (azimuth of kompasgraden) aan te houden en de terreinkenmerken of markante objecten in de gaten te houden is snelle navigatie mogelijk.


Het maken van een route / bepalen van een locatie

De route, plan je punten

Markeer je startlocatie, je eindlocatie, alle way-/checkpoints die je wilt gebruiken en de azimuth (richting in graden) er te komen, en bepalen de afstand tussen de checkpoints.


  • A. Bepaal je richting:

Er zijn 360 graden in een cirkel, Noord is 0°,Oost is 90° , Zuid is 180° en West is 270 °. Omdat Arma2/OA ons niet de instrumenten geeft om een azimuth op de kaart te krijgen, dienen we een nauwkeurige schatting van de graden te maken met het kompas. Tevens kunnen terreinkenmerken of markante objecten gebruikt worden voor navigatie.


  • B. Bepaal de exactheid:

Elke kaartvierkant, bij maximale zoom, is 100x100m. De positie van het kaartvierkant wordt bepaald door gebruik te maken van de nummers die horizontaal en verticaal aan de zijkant van de map staan. De volgorde van lezen is eerst horizontaal van links naar rechts en daarna verticaal van boven naar beneden. We spreken dan over een 6 cijferig kaart coördinaat waarbij de eerste drie cijfers te vinden zijn onder aan de kaart (horizontaal) en de tweede drie cijfers rechts van de kaart (verticaal). Vb: grid 030 011.

Voorbeeld bij punt B (grid)


Indien men nauwkeurigere kaartcoördinaat nodig heeft dan dient men de x-as en de y-as van dit kaartvierkant te verdelen in tienen en bepaal het coördinaat met een extra cijfer op zowel de x- als de y-as. Nu dient er verticaal van beneden naar boven gelezen te worden. Vb: grid 0304 0113. Het betreft nu een coördinaat van een kaartvierkant van 10x10 meter.


  • C. Maak gebruik van markante punten:

Het gebruik van wegen, kruispunten, gebouwen op de kaart.


  • D. Maak gebruik van terreinkenmerken:

Laat je leiden door de terreinkenmerken. Vb: richting die rotsformatie aan de andere kant van de weg.


Het verplaatsingsplan

Het verdelen van uw route in fases is de beste methode. In de komende foto’s probeer ik uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat.


Ik sta in kaartvierkant (kv) 075 102 en ik ga mij te voet verplaatsen naar coördinaat 1002 0984 (rode punt in Staroye). Landnav route2.jpg


Isoleer de routeomgeving. Ik weet dat als ik naar het noorden ga, dat ik te ver zal gaan als ik over de bergen heen ga. Als ik naar het zuiden ga zal ik een belangrijke weg doorkruizen die van west naar oost loopt. Als ik te ver naar het oosten ga, zal ik een grote weg doorkruizen die van N naar Z loopt. Landnav route3.jpg


Maak WayPoints (WP) Ik gebruik kleine wegen als controlemiddel om mijn positie te handhaven. In dit geval maak ik gebruik van een T-splitsing (WP1). Note: Lees de CP markers op het plaatje als WP markers. Landnav route4.jpg


Mijn route loopt tussen de onderkant van een heuvel en de grote weg in. Deze kenmerken ‘leiden’ me zo naar WP2. Landnav route5.jpg


Vervolgens loop ik tussen 2 heuvelsen wederom laat ik mij ‘leiden’ tot WP3. Dit maal gebruik ik de glooiing van het terrein. Vanaf de bosrand loop ik via het langwerpige gebouw door tot aan de Y-splitsing. Nu ben ik op mijn bestemming. Landnav route6.jpg


Tip: Probeer voorafgaand aan elk bevel een kaartoriëntatie te houden. Deze kaartorentatie geeft jouw manschappen een globaal beeld van het terrein, door vooraf afstanden en richtingen van belangrijke/opvallende plaatsen, objecten en terreinkenmerken te geven. Dit draagt ook zorg voor een betere Situational Awareness (SA) van de hele groep.


Door Pilgrim