Battlefield Management Systeem

Uit Tangodown.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

De kaart in Arma biedt veel mogelijkheden voor uitgebreide informatievoorziening tussen teamleden, teams en het commando. Hieronder wordt beschreven hoe wie wat kan vermelden op de kaart en wat de gevolgen voor diverse eenheden (ehdn) zijn.


Van kaart naar een Battlefield Management Systeem (BMS)

Voor een goede informatievoorziening in Arma2/AO is gekozen voor een kaart met de mogelijkheden van een BMS. Het BMS stelt de militair op het slagveld in staat informatie te delen met zijn collega’s. Middels deze informatievoorziening kunnen commandanten op het operationele niveau snel en adequaat handelen op eventualiteiten.


Om de informatie op de BMS te beperken, zijn er voor het plaatsen, wijzigen en verwijderen van markers stringente regels. Door een overdaad aan info op de BMS kan er verwarring en onduidelijkheid ontstaan bij alle betrokken eenheden. Met mogelijk dodelijke slachtoffers tot gevolg.


BMS in de praktijk

Hieronder is een afbeelding te zien van een operatieconcept, waarin de conglomeratie Zelenogorsk vrij gemaakt dient te worden van vijandelijke eenheden (vij ehdn). De map is bijna volledig ingezoomd en staat al vol met diverse markering. Het 1e peloton van TDNL (1pel) voert deze missie uit. Een korte uitleg over het operatieconcept zal verduidelijken hoe deze map geïnterpreteerd dient te worden.


Map.png

Let op: dit is een moment opname gedurende de missie


Huidige status van de missie: Op dit moment verschansen A-groep (A-gp) en B-groep (B-gp) zich in de bossages ten N van Zelenogorsk. A-gp ten W en B-gp ten O van Main Supply Route (MSR) Orange. Van daaruit hebben zij zicht op vij ehdn die zich in het dorp verschansen. Op dit moment maken zij zich op om deze vij ehdn uit te schakelen. Uit de markeringen valt het volgende op te maken: 1pel geland op Landingzone 1 (LZ1) op ong. 1600m ten NO van Zelonogorsk. Hiervandaan hebben zij zich verzameld bij Rendez-vouspunt (RVP) op 400m ten ZW van LZ1. Vervolgens hebben zij zich verplaatst via Waypoint (WP)1, WP2 en WP3 naar het verspreidingspunt (VSP) op 750m ten N van Zelonogorsk. De pelotonscommandant (PC) heeft blijkbaar besloten om het peloton op te splitsen in 2 gpn. Deze gpn hebben zich vanuit het VSP verplaatst naar de locaties die gemarkeerd staan op de map.


Tevens is te zien dat zij indien nodig een medevac kunnen aanvragen en deze zal op 500m ten NO van Zelenogorsk gaan landen. Ook heeft de ehdn de mogelijkheid om zich in 2 richtingen terug te trekken mocht dit nodig zijn. Extractionzone1 (EZ1) ligt op ong. 1200m ten NNO van Zelenogorsk en EZ2 op 1300m ten NOO.


De missie is op de afbeelding dus nog gaande, maar duidelijk is wel dat wanneer iedereen maar markers neerzet dat het geheel snel onduidelijk wordt en een juiste interpretatie onmogelijk wordt.


Markers plaatsen in Arma

  • Open het map scherm (M) en dubbelklik op de locatie waar je de marker wilt hebben
  • Geef de marker een naam
  • Gebruik de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om het icoon type te veranderen
  • Gebruik shift+de pijltjestoesten omhoog/omlaag om de kleur van het icoon te veranderen
  • Bevestig de marker met [Enter]
  • Je kunt een marker verwijderen door met je cursor erop te gaan staan en [Delete] toets in te toetsen
  • Markers kunnen in verschillende channels geplaatst worden. Kies het juiste channel met de < en > toetsen alvorens de marker te plaatsen (Global, Side, Group, Vehicle etc..)


Authorisatienivo's

We onderscheiden een tweetal categorieën van authorisatie. Afhankelijk van het nivo heb je toegang tot bepaalde markers.


Authorisatienivo 1

Wie? gp-leden en groepscommandanten (gpc’n)

Wat? Op dit niveau kunnen/mogen de betreffende personen alleen markers plaatsen die betrekking hebben op posities van eigen en vij ehdn. Op verzoek van hogere hand mogen er markers van het nivo 2 geplaatst worden.


Markers nivo 1

Eigen eenheden.png Vij ehdn.png

Gebruik voor de tijdsaanduiding de minuten van het horloge dat wordt weergegeven op de map. Deze minuten geven de actualiteit van de marker aan, d.w.z. hoe ouder de marker des te groter dat de kans is dat de ehd daar niet meer aanwezig is. Zorg er dus gezamenlijk voor dat irrelevante markers verwijderd worden.


Authorisatienivo 2

Wie? pc’s en stafleden in Headquarter (HQ)-rol en de gamemaster (GM).

Wat? Idem als nivo 1, maar uitgebreid met de markers voor de operationele uitvoering.


Markers nivo 2

Lz.png Ez.png

Wp.png Msr.png


Hieronder volgen de blauwe markers. Naast hun eigen specifieke functies hebben zij ook een gezamenlijk doel. HQ dient te allen tijde geïnformeerd te worden dat de ehd zich op die positie bevindt en over wat haar volgende actie zal zijn. Zo is HQ altijd op de hoogte van de status van de ehd. Ook evt. mededelingen over gewonden of munitie tekorten kunnen worden doorgegeven. Tevens kunnen deze markers de overgangen naar volgende fases van de operatie vertegenwoordigen. Zeker bij een opsplitsing van een eenheid of een joint ops is het noodzakelijk dat de verschillende eenheden op de juiste momenten de fases inzetten. Aangekomen op een van deze blauwe markers zal de ehdn wachten op het codewoord voor de start van de nieuwe fase. Deze codewoorden zijn opgenomen in de bevelsuitgifte voorafgaand aan de operatie. De CP's zijn vergelijkbaar met de WP's en worden in de route doorgenummerd, zoals bijv. RVP, WP1, WP2, CP3, WP4, CP5, WP6, etc... CP3 en CP5 zijn dan overgangen naar de volgende fase en de ehd wacht daar tot het sein om verder te gaan.


Rvp.png Vsp.png

Gebruik de RVP marker wanneer er ehdn van verschillede locaties komen of wanneer er aangenomen wordt dat er mogelijk problemen kunnen ontstaan bij het naderen van het missiegebied. De VSP marker staat op een positie waar men verwacht dat vanaf dat moment vij contact zeer waarschijnlijk is.


Medevac.png Cp.png

Gebruik CP marker als WP, laat de nummering ook gewoon doorlopen.


Door Pilgrim